TETAVAX je indikován kaktivní imunizaci proti tetanu (základní očkování a přeočkování) nebo postexpoziční profylaxi dětí a dospělých s neprokázanou nebo neukončenou imunizací proti tetanu.

Přeočkování se provádí vždy po každých 10 -15 letech.

Při současném podání této vakcíny s jinými vakcínami do různých míst vpichu nebyly hlášeny žádné interakce.

TETAVAX lze v těhotenství podávat, pokud je to klinicky indikováno.

TETAVAX lze během kojení podávat.
Protilátky proti tetanu jsou vylučovány do mateřského mléka a mohou tak být přeneseny na novorozence.

TETAVAX nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Očkování hradí zdravotní pojišťovna.

 tetavax-spc.pdf

Přípravek VACTETA je indikován k aktivní imunizaci (základní očkování a přeočkování) nebo poúrazové profylaxi u dětí a dospělých zejména u jedinců s neukončenou preventivní imunizací proti tetanu

Rutinní přeočkování dospělých se doporučuje v intervalech 10 – 15 let, a to jednou dávkou (0,5 ml) vakcíny.

Přípravek VACTETA může být aplikován současně s jinými vakcínami. Vakcinace má být provedena do odlišných končetin. 

Těhotné ženy lze v případě indikace očkovat v druhém trimestru těhotenství.

Protilátky proti tetanu jsou vylučovány do mateřského mléka a mohou tak být přeneseny na novorozence.

Přípravek VACTETA nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Očkování hradí zdravotní pojišťovna.

 vacteta-spc.pdf