ndikace vakcíny ADACEL:

Aktivní imunizace proti tetanu, difterii a pertusi u osob od 4 let věku jako posilovací dávka (booster) po základním očkování.

Pasivní ochrana proti pertusi v raném dětství po očkování matky během těhotenství.

Vakcína ADACEL má být použita v souladu s oficiálními doporučeními.

 adacel-spc.pdf