Co je vakcína COVID-19 Vaccine Janssen a k čemu se používá?

Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen je určena k prevenci onemocnění způsobeného virem SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19) u osob ve věku 18 a starších. Skládá z jiného viru (ze skupiny adenovirů), který byl upraven tak, aby obsahoval gen pro produkci spike proteinu z viru SARS-CoV-2.Vakcína neobsahuje samotný virus SARS-CoV-2 a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.

Podrobné informace k této vakcíně jsou k dispozici v údajích o přípravku, jejichž součástí je i příbalová informace (ta bude v českém jazyce dostupná v nejbližších dnech).

Jak se vakcína používá?

Vakcína COVID-19 Janssen se podává ve formě jedné injekce, obvykle do svalu v horní části paže. Organizace dodávek vakcíny je odpovědností národních orgánů. Další informace o používání vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen najdete v příbalové informaci nebo se poraďte s lékařem.

Jak vakcína účinkuje?

Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen účinkuje tak, že organismus připraví k tomu, aby se dokázal bránit proti infekci COVID-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu.

Adenovirus dopraví tento gen viru SARS-CoV-2 do buněk očkovaného jedince. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly.

Pokud se později daná osoba dostane do styku s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém již spike protein na povrchu viru rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit.
Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

Více o vakcíně