Přístroj QuikRead go sloužící ke kvantitativnímu a kvalitativnímu měření pomocí imunoturbidimetrie a fotometrie. 

CRP s měřením od 0,5 do 200mg/l do 2 minut, stačí kapka krve, používáme samovystřelovací laserem broušené mikrolancety. CRP pomáhá lékaři rozlišit bakteriální a virové infekce a tím nasazení či nenasazení antibiotika / antibiotik. Zároveň při vysokých hodnotách i poukazuje na závažnost stavu. Nejdůležitější ale samozřejmě vždy zůstává správně odebraná anamnéza od pacienta, klinické vyšetření a zkušenost lékaře.

Streptest z výtěru z krku v ordinaci s výsledkem do 3 minut. Metoda sdělí lékaři přítomnost Beta-hemolytického streptokoka – angína, spála, záněty nosohltanu, kožní infekce. Opět lékaři pomůže v nasazení či nenasazení antibiotika.

Hemokult (iFOBT – imunochemický test okultního krvácení). Test určený k detekci skrytého / neviditelného krvácení ze vzorku lidské stolice. V ordinaci Vás vybavíme praktickou odběrovou zkumavkou zaručující hygienický odběr přesného množství vzorku, které učiníte v pohodlí Vašeho domova.  Vzorek poté přinesete a do 3 minut bude u nás Váš vzorek vyhodnocen stran rizika kolorektálního karcinomu.  Stabilita vzorku v odběrové zkumavce je v pokojové teplotě (18-25°C) je 5 dnů a poskytuje tak dostatek času se dostavit nazpět k lékaři.

Přístroj je schopen měření v rozmezí 10-200 μg/g (50-1000 ng/ml), od 15 μg/g se bere výsledek jako pozitivní a je doporučeno kolonoskopické vyšetření. Zde úzce spolupracujeme s gastroenterologem přímo u nás v poliklinice.                                                

Dále provádíme:                                

Antigenní rychlotesty na Covid-19, chřipku A, B.

Test INR, který se používá na stanovení násobku srážlivosti krve oproti normě (použití při kontrole správného dávkování warfarinu)

Měření krevního tlaku přístrojem Omron Pro 907 – nejvyšší v řadě profi tlakoměrů. 

Oxymetrie z prstu – měření saturace / nasycení kyslíkem – neinvazivní metoda pomáhající lékaři v odhalení závažných stavů – syndromu dechové tísně při Covid19 onemocnění, těžší plicní embolii, těžší anemii například při skrytém krvácení, těžší srdeční nedostatečnosti apod.

Samozřejmostí je na poliklinice akreditovaná laboratoř s profesionálními odběry denně od 7 do 12hodin se širokým spektrem možných laboratorních vyšetření, navíc i s možností  statimových vyšetření (vyšetření s výsledky od 15 minut do 2 hodin) jako je troponin – jeden z ukazatelů infarktu myokardu, DDimery – ukazatel sraženiny v těle jako je hluboká žilní trombóza či plicní embolie.

V úzké spolupráci s kardiology u nás na poliklinice je možnosti statimově / ihned vyšetření: Přístroj EKG (monitoring srdeční aktivity) s vyhodnocením přímo kardiologem – specialistou, který v případě potřeby akutní stav dovyhodnotí i echokardiografickým vyšetřením (sono srdce).

Dále s možností objednání v krátkých termínech: EKG Holteriovského monitoringu či TK Holterovského monitoringu – 24 hodinový záznam Vaší EKG křivky či TK hodnot.

Dále i možnost objednání ergometrického vyšetření – podrobení srdečního svalu námaze s monitoringem EKG křivky případně i možnosti ponámahové echokardiografie (sono srdce) – pomáhá doupřesnit potřebu katetrizačního / koronarografického vyšetření –  SKG (provádí se při podezření na vysoké riziko infarktu či při samotném infarktu, výhodou tohoto vyšetření je možnost okamžitého výkonu na zúžené či ucpané koronární / srdeční tepénce a tak vyléčení infarktu či jeho prevenci)