COVID-19 Vaccine AstraZeneca je indikována k aktivní imunizaci osob ve věku 18 let a starších k prevenci onemocnění COVID-19 vyvolaného virem SARS-CoV-2.

Tuto vakcínu je třeba používat v souladu s oficiálními doporučeními.

Osoby ve věku 18 let a starší

Očkovací cyklus vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca se sestává ze dvou samostatných dávek po 0,5 ml. Druhá dávka má být podána mezi 4. a 12. týdnem (28 až 84 dnů) po podání první dávky.

Nejsou k dispozici žádné údaje o tom, zda lze za účelem dokončení vakcinačního cyklu zaměnit vakcínu COVID-19 Vaccine AstraZeneca za jinou vakcínu proti onemocnění COVID-19. Osobám, kterým byla podána první dávka vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca, má být podána druhá dávka vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca, aby byl vakcinační cyklus dokončen.

Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca u dětí a dospívajících (mladší než 18 let) nebyly dosud stanoveny. Nejsou dostupné žádné údaje.

Starší populace: Není nutná úprava dávkování. 

Způsob podání: Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca má být podána jako intramuskulární injekce. Preferovaným místem vpichu injekce je deltový sval horní části paže.

Souběžné onemocnění

Vakcinace má být odložena u osob s akutním těžkým horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí. Nicméně přítomnost mírné infekce a/nebo mírně zvýšené teploty není důvod k odložení vakcinace.

Ochrana začíná přibližně 3 týdny po podání první dávky vakcíny COVID-19 Vaccine AstraZeneca. Očkované osoby nemusí být plně chráněny až do doby 15 dnů po podání druhé dávky vakcíny. 

Vakcína COVID-19 Vaccine AstraZeneca nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Některé nežádoucí účinky však mohou dočasně ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

anx_150842_cs.pdf