SAZEBNÍK ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ HRAZENÝCH FYZICKÝMI OSOBAMI V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ:

Komplexní vyš. PL ( plastické operace,potvrzení pro sportovní profes.činnost, výjezd do ciziny za prací s požadavkem na cílená vyšetření a potvrzení dané země): 500,-Kč

Vyš. pro nový řidičský průkaz – vyš. PL, oční vyš., barvocit, neurol. orient. vyš., admin.: 500,- Kč
Vyšetření řidičů po 65tém roce – vyš. PL, oční vyš., barvocit, neurol. orient. vyš., admin.: 500,- Kč                                                                             

Zdravotní průkaz 400,-Kč                                                                                           
Vstupní / Periodická prohlídka do zaměstnání: 500,- Kč                                        
Vyš. pro zbrojní pas – cílené vyš., oční vyš., barvocit, neurologické orientační vyš.: 500,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře 200,- Kč                       
Administrativní úkon na vlastní žádost, tiskopisy pro pojišťovnu 200,-Kč       

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost – týká se hlavně cestovatelského očkování  200,-Kč (netýká se tetanovky, neúčtujeme aplikaci ani u Klíštové encefalitidy)
MUDR. MARTIN HANČÍK