TYPHIM Vi je indikován k prevenci břišního tyfu u dospělých osob a dětí nad 2 roky věku, zvláště lidí cestujících do endemických oblastí, migrujících osob, zdravotnických pracovníků a vojáků.

Dávkování: Ochranu zajišťuje jedna dávka vakcíny.

Přeočkování se provádí každé tři roky, jestliže riziko nákazy tyfem stále trvá. Vakcinační schéma je stejné pro dospělé i pro děti.

Způsob podání: Doporučuje se aplikovat intramuskulárně (do deltoidní oblasti).

Vakcína TYPHIM Vi se může podat současně s jinými vakcínami, jako jsou vakcína proti hepatitidě A a B, žluté zimnici, difterii, tetanu, poliomyelitidě, vzteklině, meningitidě A+C, ale do odlišných míst vpichu.

Těhotenství: Relevantní údaje o teratogenních účincích na zvířata nejsou k dispozici.
V současné době nejsou dostupné relevantní klinické údaje pro posouzení potenciálního teratogenního nebo fetotoxického rizika této vakcíny podávané během těhotenství. S ohledem na závažnost onemocnění, a v případě vysokého rizika expozice tyfoidní horečkou, není těhotenství důvodem k nepodání vakcíny.

Kojení: Vakcínu lze podat v období kojení.

Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

 typhim-vi-spc.pdf